Ymgynghorwyr Cynllunio Ariannol

Creu Lle Gwych i Fod yn Gleient

Mae'n bur debyg eich bod chi wedi ymweld â'n gwefan ni naill ai am eich bod chi angen cymorth neu eisiau gwybod ychydig bach mwy amdanom ni. Mae'r ddau bennaeth, Huw Jones a Ron Jones, wedi ymwneud â gwasanaethau ariannol am yn agos i 40 mlynedd rhyngddynt. Daethant at ei gilydd yn 2002 i sefydlu cwmni cynllunio ariannol a fyddai'n adlewyrchu eu cred mai nid dim ond didwylledd a gonestrwydd ddylai rhywun ei ddisgwyl gan ei ymgynghorydd ariannol. Megis dechrau yw hynny.

Os mai gwasanaeth arwynebol ydych chi'n chwilio amdano neu rywun i gytuno â chi bob amser, yna nid Jones Associates Cyf. yw'r cwmni i chi. Er hynny, os ydych chi eisiau ymgynghorydd a fydd yn rhoi eich buddiannau chi cyn ei fuddiannau ef ei hun, unigolyn sy'n barod i ddweud wrthych chi os yw rhywbeth yn briodol neu'n amhriodol i chi, a gweithio'n ddiflino ar eich rhan chi, yna rydych chi wedi dod i'r lle iawn.

Edrychwch drwy'r wefan. Os na allwch chi ddod o hyd i'ch maes diddordeb arbennig chi neu os ydych chi'n dymuno gweld un o'n hymgynghorwyr ni, llenwch y cais am apwyntiad. Mae'r cyfarfod cyntaf bob amser am ddim.

[English Translation]